top of page

VIII warsztaty w Budapeszcie zostały zrealizowane w maju 2016 roku. Organizowane jak zawsze przez Benedeka Kovaca i prowadzone przez Rafała Szulkowskiego (YMAA Sopot-Gdańsk).

Większość zajęć odbywała się na świeżo wyremontowanej sali gimnastycznej szkoły Taiji prowadzonej przez Gabierle Kovac - dziekujemy za udostępnienie sali do treningów. Same zajęcia podzielone były na dwa główne bloki, czyli Shaolin i Taijiquan. Dodatkowymi treningami który odbywały się w plenerze (zbocza góry świętego Gellerta) były Podstawy Kija. Każdy trening z kijem poprzedzony był rozgrzewką o zabarwieniu wydolnościowym, czytaj bieg pod górę ;)

Celem głownym który przyświecał wszystkim zajęciom, była korekta materiału egzaminacyjnego plus nauka i doskonalenie technik z zajęć specjalistycznych (Podstawy Kija oraz Shuai Jiao).

Kolejne, tym razem IX zgrupowanie w Budapeszcie odbędzie się już we wrześniu (14-18.09.2016) - zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa :)

Zapraszamy na treningi - piewsze zajęcia gratis!
bottom of page