top of page

O Nas....

YMAA Sopot-Gdańsk jest Szkołą Tradycyjnych Chińskich Sztuk Walk funkcjonującą na terenie Trójmiasta od ponad 18 lat. W ramach swojej działalności prowadzimy zajęcia z Kung Fu: Shaolin i Taijiquan (Tai Chi) dla różnych grup wiekowych. Wyżej wymienione style nauczamy według standardów YMAA International (stowarzyszenie propagujące tradycyjne chińskie sztuki walki). Oprócz regularnych zajęć oferujemy uczestnictwo w obozach, seminariach i warsztatach. Obecnie jesteśmy jedną z najdłużej działających szkół Kung Fu w Trómieście.

Kadra

Rafał Szulkowski

Urodzony w 1974 roku w Gdańsku. Od 14 roku życia trenuje Kung Fu w strukturach YMAA. W 1998 uzyskuje stopień Asystenta Instruktora Shaolin, zaś w 2006 roku Asystenta Instruktora Taijiquan - oba tytuły po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymuje z rąk Wielkiego Mistrza Yang Jwing Minga. W 1998 roku otwiera pierwszą filię swojej szkoły w Sopocie, zaś dwa lata później w Gdańsku. W 2001 roku kończy kurs Instruktora rekreacji ruchowej o specjalności kung fu. Obecnie student Wyższej Szkoły Zarządzania, kierunek fizjoterapia.

bottom of page