top of page

Program Podstawowy Shaolin Kung Fu

1 Stopień Podstawowy Shaolin
 • 1 Kombinacja Kopnięć

 • Tan Tui 1 - 3

 • Formy Walki Białego Żurawia 1- 5:

Dan Xia Gai Shou Bai He (Pojedyncze dolne nakrycie ręki)

Shuang Xia Gai Shou (Podwójne dolne nakrycie ręki)

Zuo You Jie Shou (Lewy i prawy przechwyt ręki)

Zuo You, Xia Jie Shou (Lewy, prawy i dolny przechwyt ręki)

Shang Hua Shou (Górna neutralizacja ręki)

 • Qin Na (Przechwyt i kontrola):

Hui Tou Qin Yuan (Obrót w tył, by pochwycić małpę)

Beiping Kao Ya (Pieczona Kaczka po Pekińsku)

1 Stopień Podstawowy Shaolin.jpg
2 Stopień Podstawowy Shaolin


 

 • Lian Bu Quan (Sekwencja ciągłego kroku) (Długa Pięść, gołe ręce).

Lian Bu Quan oznacza "Sekwencja ciągłego kroku". Jest to najbardziej podstawowa sekwencja w Długiej Pięści, trenowana ona była w Stowarzyszeniu Jingwu w Chinach. Uczy ona podstawowej pracy nóg oraz technik, używanych przez Długą Pięść podczas zbliżania się i oddalania od przeciwnika. Zastosowania wojenne Lian Bu Quan wprowadzają ćwiczącego w zasady walki w długim dystansie.  

 • Shang Xia Zhi (Górne i dolne kończyny) (Biały Żuraw, układ podwójny, gołe ręce).

Shang Xia Zhi znaczy "Górne i dolne kończyny". Jest to podwójna sekwencja walki, uczącą studenta sposobów używania rąk w Białym Żurawiu. Zawiera ona tylko osiem podstawowych uderzeń i bloków, ale z tych ośmiu ruchów wyprowadza się  sześćdziesiąt cztery techniki ręczne Białego Żurawia.

 • Trening Reakcji (Obrona)

 • Qin Na (Przechwyt i kontrola):

Xiao Chan Shou (Małe owinięcie dłoni)

Shun Shui Tui Zhou (Puszczanie łódki w strumieniu)

Da Lu (Duże zawinięcie)

2 Stopień Podstawowy Shaolin.jpg
3 Stopień Podstawowy Shaolin


 

 • Zastosowania Lian Bu Quan

Znajomość sekwencji Lian Bu Quan daje nam bazę do analizy poszczególnych ruchów z tego układu i ich praktycznego zastosowania. Student poznaje od swojego nauczyciela podstawowe aplikacje, następnie po przez analizę rozwija je w bardziej zaawansowane opcje.

 • Gong Li Quan (Sekwencja siły) (Długa Pięść, gołe ręce).

Gong Li Quan znaczy "Sekwencja siły". Jest ona drugą podstawową sekwencją trenowaną w Długiej Pięści. Sekwencja ta rozwijała się w Stowarzyszeniu Jingwu. Kiedy student opanuje biegle pierwszą sekwencję (Lien Bu Quan), przechodzi do kolejnej, która wprowadza go w trening siły i jej zastosowań.

 • Qi Mei Gun (Kij równy brwi) (Biały Żuraw, kij).

Qi Mei Gun znaczy "Kij równy brwi". Nazwa pochodzi ze stylu Białego Żurawia, gdzie wszystkie techniki zostały stworzone dla kija sięgającego brwi praktykującego. Sekwencja ta jest najbardziej podstawową sekwencją broni długiej w Białym Żurawiu, wprowadza ona ćwiczącego w zasady jej używania.

 • 4 Rogi Białego Żurawia (w postawach)

Trening wprowadzający do reakcji i nauki podstawowych bloków stylu Białego Żurawia poprzez ochronę jak i ataku czterech głównych stref. Praktyka ta jest wykonywana w postawach XiqIng.

 • 2 Kombinacja Kopnięć

3 Stopień Podstawowy Shaolin.jpg
4 Stopień PodstawowyShaolin


 

 • Zastosowania Gong Li Quan

Znajomość sekwencji Gong Bu Quan daje nam bazę do analizy poszczególnych ruchów z tego układu i ich praktycznego zastosowania. Student poznaje od swojego nauczyciela podstawowe aplikacje, następnie po przez analizę rozwija je w bardziej zaawansowane opcje.

 • Shang Xia Zhi (Górne i dolne kończyny) (Biały Żuraw, układ podwójny, gołe ręce). Zawinięcia i łączone uderzenia - poziom 2.

Drugi, bardziej zaawansowany sposób wykonywania podwójnej formy Białego Żurawia. W pierwszej części sekwencji używamy zawijania do otwierania (odsłaniania) górnego i dolnego okna (górna i dolna strefa tułowia i głowy) aby wykonać uderzenia, zaś w drugiej części wprowadzany jest element reakcji w fazie kontrataku dodając drugie dowolne uderzenie.

 • Tan Tui 4 - 6

 • 3 Kombinacja Kopnięć

 • Formy Walki Białego Żurawia 6 - 10:

Shuang Chan Shou (Podwójne lepkie dłonie)

Dan Chan Shou (Pojedyncza ręka)

Ma Que Zhi (Kończyny wróbla)

Xia Hua Shou (Dolna neutralizująca ręka)

Guo Shan Zhi (Kończyny pokonujące góry)

 • Shuai Jiao (zapasy) 1-5

 • Qin Na (Przechwyt i kontrola):

Xiao Chan Shou 2 (Małe owinięcie dłoni - lustrzana wersja)

Lao Han Bai Jiang (Stary człowiek mianowany na generała)

Lao Han Bei Yu (Stary człowiek niesie rybę na plecach)

Ju Gong Xing Li (Ukłoń się by okazać szacunek)

Fan Chan Zhou (Odwrotne zawinięcie łokcia)

4 Stopień Podstawowy Shaolin.jpg
bottom of page