top of page

Program Taijiquan

Testy są przeprowadzane przez odpowiednich mistrzów YMAA, dwóch kompetentnych instruktorów YMAA lub trzech asystentów instruktorów. Jednomyślność komisji egzaminacyjnej co do poprawnego wykonania przez studenta wszystkich wymaganych na dany stopień elementów jest warunkiem zaliczenia testu. Po zaliczeniu testu, uczeń ma prawo naszyć odpowiedni pasek na nogawkach spodni, co będzie wyszczególnione poniżej. Obowiązkiem każdego ośrodka YMAA jest prowadzenie rejestru wszystkich organizowanych przez ten ośrodek egzaminów. Informacja ta będzie udzielana bezpłatnie każdej organizacji YMAA. Zabiegi te mają na celu zabezpieczenie jednolitości w systemie stopni oraz ułatwienie życia każdemu członkowi.

Paski pokazujące stopnie umieszcza się na lewej nogawce spodni. Pierwszy pasek powinien się znaleźć około 10 cm w dół od pasa, jego wymiary powinny wynosić mniej więcej 1,5 x 10 cm.

Styl wewnętrzny: Taijiquan.

Wszystkie pozycje oznaczone * muszą być zdane zanim uczeń przystąpi do nauki materiału na następny poziom. 

1 stopień Taijiquan

Pierwsze sześć miesięcy

 1. Sekwencja solo

 2. Podstawowe pozycje Taijiquan - osiem form.

 3. Techniki gołych rąk Taijiquan.

  Ćwicząc Taijiquan musisz nauczyć się koordynować ruch brzucha z oddechem. Będziesz się uczył naturalnego (Buddyjskiego) oddychania brzusznego oraz odwrotnego (Taoistycznego) oddychania brzusznego. Naturalny oddech brzuszny pomaga ćwiczącemu rozluźnić się i wyciągnąć zdrowotne korzyści z treningu Taiji. Odwrotny oddech brzuszny ułatwi Ci kierowanie Qi do kończyn w celach wojennych.

 4. Podstawowy Qigong Taiji.

  Ćwicząc Taijiquan musisz rozumieć i odczuwać Qi. Trening ten pomoże Ci uwrażliwić się na procesy zachodzące wewnątrz ciała oraz na jego stan energetyczny. Umożliwi Ci również naukę świadomego używania Qi w czasie ćwiczenia Taiji. Rozpoczyna się go właśnie od pierwszego, najprostszego z zestawów Qigong Taiji. Ćwiczy się także wiele różnych, prostych form Taiji w celu poprawy koordynacji Yi (umysłu), oddechu, ciała i Qi. Dzięki temu treningowi, student zbuduje sobie solidne podstawy Taiji.

 5. * Sekwencja solo Taijiquan styl Yang (112 form).

Drugie sześć miesięcy

 1. Sekwencja solo

  • Sekwencja solo Taijiquan styl Yang (poprawa technik).
   Po zakończeniu nauki sekwencji, student kontynuuje trening pod okiem instruktora korygując techniki tak, by stały się one poprawne i płynne.

 2. Spiralny Qigong Taiji.
  Spiralny Qigong Taiji uczy adepta prowadzenia Qi na powierzchnię ciała i do szpiku kostnego.

 3. Pchające Dłonie

  • * Słuchanie, Rozumienie, Przyklejanie, Przyleganie, Ustępowanie, Neutralizacja i Kierowanie (Centrowanie).
   Powyższe umiejętności stanowią najbardziej podstawowy trening pchających dłoni. Uczysz się ich, ćwicząc z partnerem, aż będziesz w stanie pokazać, że robisz to płynnie i jednocześnie zachowujesz centrum i równowagę.

  • * Pojedyncze Pchające Dłonie.
   W pojedynczych pchających dłoniach naukę rozpoczynasz od rozwijania wrażliwości oraz umiejętności ustępowania, kierowania i neutralizacji. Trening ten obejmuje następujące techniki neutralizacji: poziomo, do góry, na bok i na dół.

  • * Podwójne Pchające Dłonie.
   Gdy czujesz się już dobrze w pojedynczych pchających dłoniach zaczynasz ćwiczyć podwójne pchające dłonie. Poza rozwijaniem umiejętności ustępowania, neutralizacji i kierowania musisz się również nauczyć wykorzystywać drugą rękę do pieczętowania łokcia przeciwnika. Podwójne pchające dłonie także zawierają neutralizację poziomą, do góry, na bok i na dół. Dodatkowo musisz także opanować dwie inne techniki: pieczętowanie i odrzucenie.

  • * Peng, Lu, Ji, An w miejscu.
   Jest to często ćwiczony na całym świecie układ "Międzynarodowych Pchających Dłoni". Na tym poziomie student musi nauczyć się tego ćwiczenia w miejscu.

2 stopień Taijiquan
 1. Sekwencja solo

 2. * Taijiquan ze średnią prędkością, pierwsza część.
  Gdy opanowałeś sekwencję solo Taiji, to powinieneś ćwiczyć ją bardzo powoli, by rozprzestrzeniać Qi i prowadzić ją na powierzchnię ciała oraz do szpiku kostnego. Powinieneś również ćwiczyć sekwencję coraz szybciej i szybciej, wciąż jednak zwracając uwagę na Qi, Jin i korzeń. Trening ze średnią prędkością uczy gromadzenia Yi, Qi i Jin, by można było ich użyć w walce.

 3. * Zastosowania pierwszej części Taijiquan.
  Sekwencja solo zawiera ponad 200 technik walki. Musisz analizować formę i dobrze zapoznać się z jej zastosowaniami, rozwijając swoją wiedzę na temat technik ofensywnych i defensywnych.

 4. * Trening centrowania.
  Centrowanie trenujesz z partnerem, stojąc w wysokich pozycjach. Waszym zadaniem jest znalezienie centrum partnera. Znalazłszy je, naruszasz jego równowagę i niszczysz korzenie, samemu zachowując mocny korzeń i ukryte własne centrum. Musisz tego dokonać poprzez właściwy ruch ciała (zwłaszcza okolicy talii) i jego koordynację z energią.

 5. Pchające Dłonie

 6. * Trening Symbolu Taiji Wijącego się Jedwabiu - strona Yang w miejscu oraz w poruszaniu się w przód i w tył.
  Na tym poziomie musisz nauczyć się i opanować stronę Yang symbolu Taiji Wijącego się Jedwabiu. Nauka obejmuje trening w miejscu oraz poruszaniu się w przód i w tył z zamkniętymi oczami.

 7. * Małe Ściągnięcie, Duże Ściągnięcie i Nacisk.
  W ćwiczeniu tym łączysz Małe Ściągnięcie, Duże Ściągnięcie i Nacisk, cały czas poruszając się. Twoje kroki muszą być stabilne, a sposób poruszania taki, by zachować odpowiednie kąty względem partnera podczas ściągania i nacisku.

 8. * Peng, Lu, Ji, An w ruchu.
  Jest to często ćwiczony na całym świecie układ "Międzynarodowych Pchających Dłoni". Na tym poziomie student uczy się tego układu w poruszaniu się.

 9. * Trening centrowania.
  Na tym poziomie w celu zachowania korzeni i centrum uczysz się nie tylko ustępowania i neutralizacji nadchodzącego ataku, lecz także rozwijasz umiejętność płynnego reagowania i zmieniania swojej pozycji defensywnej na korzystniejszą, ofensywną.

3 stopień Taijiquan
 1. Sekwencja

  • * Taijiquan ze średnią prędkością, druga część.

  • * Zastosowania drugiej części Taijiquan.

  • * Taijiquan z dużą prędkością, pierwsza część.

 2. Pchające Dłonie

  • * Duże Ściągnięcie (Da Lu).

  • * Trening Na i spiralnego Jin.

  • * Trening centrowania.
   Na tym poziomie musisz umiejętnie neutralizować i kontrować nadchodzący atak. Gdy zaliczysz ten poziom, powinieneś bez trudności radzić sobie w zawodach pchających dłoni w miejscu.

Zakwalifikowany jako Asystent Instruktora Taijiquan
4 stopień Taijiquan

Sekwencja

* Taijiquan ze średnią prędkością, trzecia część.

* Zastosowania trzeciej części Taijiquan.

* Taijiquan z dużą prędkością, druga część.

Pchające Dłonie

* Cai, Lie, Zhou, Kao - międzynarodowy układ.

* Jin pożyczający.

* Qin Na (lub Chin Na) Taiji, pięć technik.

* Zastosowania pojedynczych i podwójnych Pchających Dłoni.

* Trening Symbolu Taiji Wijącego się Jedwabiu - strona Yang po Kole Bagua.

5 stopień Taijiquan
 1. Sekwencja

  • * Taijiquan ze średnią prędkością, cała sekwencja.

  • * Taijiquan z dużą szybkością, trzecia część.

  • * Sekwencja Walki Taijiquan.

 2. Trening specjalny

  • * Trening świecy.

  • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji, pięć technik

  • * Zastosowania Pchających Dłoni.

Zakwalifikowany jako Instruktor YMAA
6 stopień Taijiquan
 • Solo

 • * Taijiquan z dużą szybkością, cała sekwencja.

 • * Zastosowania Sekwencji Walki Taiji.

 • * Miecz Taiji.

 • * Qigong kuli Taiji.

 • Trening specjalny

 • * Trening świecy i miecza Taiji.

 • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji, pięć technik.

 • * Zastosowania Pchających Dłoni.

7 stopień Taijiquan
 • Solo

 • * Zastosowania Sekwencji Walki Taiji.

 • * Zastosowania miecza Taiji.

 • Ćwiczenia w parach

 • * Formy podwójne miecza Taiji, pięć form.

 • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji, pięć technik.

 • * Zastosowania Pchających Dłoni.

8 stopień Taijiquan
 • Solo

 • * Zastosowania Sekwencji Walki Taiji.

 • * Zastosowania miecza Taiji.

 • * Szabla Taiji.

 • Ćwiczenia w parach

 • * Sekwencja Walki Miecza Taiji.

 • * Formy podwójne miecza Taiji, pięć form

 • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji, pięć technik.

 • * Zastosowania Pchających Dłoni.

9 stopień Taijiquan
 • Solo

 • * Zastosowania szabli Taiji.

 • * Kij Taiji.

 • Ćwiczenia w parach

 • * Formy podwójne miecza Taiji, pięć form.

 • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji, pięć technik.

 • * Formy podwójne szabli Taiji, pięć form.

 • * Zastosowania Pchających Dłoni.

10 stopień Taijiquan
 • Solo

 • * Zastosowania kija Taiji.

 • * Włócznia Taiji.

 • Ćwiczenia w parach

 • * Formy podwójne szabli Taiji, pięć form.

 • * Qin Na (lub Chin Na) Taiji, pięć technik.

 • * Zastosowania Pchających Dłoni.

Zakwalifikowany jako Mistrz YMAA
bottom of page